Kariera

Firma United Beverages to wiodący dystrybutor alkoholi w Polsce. Nasz zespół zarządzający stanowi grono ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem i niekwestionowanymi sukcesami w branży alkoholowej w kraju i za granicą.

Wybierz ofertę pracy odpowiednią dla Ciebie i rozwijaj się z nami.

Naszym pracownikom zapewniamy:

Stabilność zatrudnienia
(umowa o pracę)

Dobre zarobki
za efektywną pracę

Możliwość rozwoju
zawodowego

Ubezpieczenie na życie
na preferencyjnych warunkach

Dofinansowanie
z ZFŚS

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

1
Udostępnienie ogłoszenia rekrutacyjnego w wystandaryzowanej formie na stronie internetowej unitedbeverages.pl (przejdź do oferty) oraz w ogólnodostępnych portalach rekrutacyjnych. Ogłoszenie zawiera informację o podstawowych wymaganiach kwalifikacyjnych na dane stanowisko, o terminie nadsyłania aplikacji, a także o oferowanych warunkach zatrudnienia.
2
Selekcja aplikacji pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań kwalifikacyjnych. Aplikujący kandydaci zobowiązani są do dostarczenia CV, mogą być także o dostarczenie innych dokumentów takich jak list motywacyjny, CV w języku obcym, referencje z poprzednich miejsc pracy czy potwierdzenia posiadanych uprawnień i kwalifikacji.
3

Postępowanie kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, które stanowi kombinację elementów wybranych spośród następujących opcji:

  • Wywiad telefoniczny przeprowadzany w celu ewentualnego uzupełnienia informacji o kandydatach pozyskanych na etapie analizy formularzy aplikacyjnego i CV
  • Sprawdzanie referencji – za zgodą kandydata
  • Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez pracowników HR oraz pracowników jednostki, do której prowadzony jest nabór, która ma na celu zapoznanie się z sytuacją zawodową kandydatów, ich dotychczasowym doświadczeniem oraz motywacją do podjęcia pracy.

NAJWAŻNIEJSZE STANDARDY
PROCESU REKRUTACYJNEGO

  1. Wszyscy kandydaci są równo traktowani w procesie rekrutacyjnym oraz przekazywane są im jednakowe informacje dotyczące miejsca, terminu, czasu trwania i planowanych elementów rekrutacji.
  2. Kandydaci zaproszeni do postępowania kwalifikacyjnego otrzymują informację o planowanym terminie zakończenia procesu rekrutacji.
  3. Informacja zwrotna przekazywana jest (mailowo lub telefonicznie) wszystkim uczestnikom zaproszonym do postępowania kwalifikacyjnego.
  4. Proces rekrutacji jest objęty ochroną danych osobowych, a pracownicy United Beverages  zaangażowani w jego przebieg mają obowiązek zachowania poufności. Aplikacje kandydatów muszą zawierać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Kandydaci do pracy mogą składać aplikacje w dowolnym momencie, nie tylko w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne. Nadesłane dokumenty aplikacyjne muszą wówczas zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na określony czas bądź bezterminowo.
  6. Dokumenty związane z rekrutacją i doborem pracowników są przechowywane i przetwarzane w Spółce z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w United Beverages SA.